Prázdninový týden v keramické dílně

Ráda bych pozvala děti i o prázdninách do keramické dílny v Dolní Lhotě. Děti za školní rok 2015/2016 nasbíraly spoustu dovedností a zkušeností při práci s hlínou a glazurami. Proto bych ráda navázala na tyto dovednosti a rozšířila výuku o další techniky, zaměřila se na činnosti, na které není v kroužku tolik časového prostoru. Mohou se zúčastnit i děti, které keramický kroužek nenavštěvovaly, pro ně bude program odpovídajícím způsobem upraven.
Program na celý týden:
1. Naučíme se pracovat se sádrovými formami, děti si pak samy zhotoví výrobek dle vlastního výběru.
2. Děti dostanou porcelánový hrníček a speciálními glazurami si jej namalují.
3. Budeme společně vyrábět sedícího vodníka do zahrady.
4. Budeme průběžně trénovat práci na hrnčířském kruhu.
5. V programu bude zařazena i volná tvorba dítěte, alespoň jeden výrobek dle vlastního námětu.
6. Práce se sklem, vyrobíme jeden výrobek zdobený sklem. (motýl nebo pítko pro ptáčky)
Rozvrh prací v dílně :
– denně budeme pracovat od 9 – 13 hod.( 10,30 – 11,00 přestávka na svačinu). Svačinu si děti přinesou s sebou. Pitný režim bude v dílně zajištěn během celého dopoledne ( voda, čaj).
Cena za celý týden 1500 Kč ( 20 hodin výuky 1000 Kč + 500 Kč na veškerý materiál- hlína, glazury, sklo, hrníček, elektřina, formy……..) V ceně je již zahrnuta cena za následné naglazování výrobků, které budou vyrobeny během prázdninového týdne, ale budou vypáleny až v dalších týdnech (výrobek musí min. 1-2 týdny schnout). Glazování se uskuteční po vzájemné domluvě a podle časových možností dítěte.
Plánuji 4 týdny během prázdnin:
11.7. – 15.7.
25.7. – 29.7.
8.8. – 12.8.
22.8. – 26.8.
Maximální počet dětí na prázdninový týden v dílně bude 8. V případě, že se na daný termín přihlásí více dětí, pořadí bude určeno podle toho, kdo se přihlásil dříve. Seznam děti pro jednotlivé termíny bude vyvěšen v dílně. Platbu je nutné provést nejpozději do konce června, přímo v dílně nebo převodem na účet.

Přihláška ke stažení ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *